GU A 316 3D un GU A 312 3D – uzskrūvējamās viras

Smalks biezums

Viras GU A 316 3D un GU A 312 3D ir univer­sāli pielie­t­ojamas metāla durvīm objektu un dzīvojamo ēku būvnie­cībā. Tās sniedz iel­aušanas pre­testību un tām ir SKG ser­ti­fikāts līdz 3 zvai­gznēm.

Izvēlei ir pie­ejami šādi vari­anti:

GU A 316 3D – trīsdaļīga uzskrūvējamā vira

GU A 316 3D – trīsdaļīga uzskrūvējamā vira

 • Paaugstināta iel­aušanas pre­testība, SKG ser­ti­fikāts ar 3 zvai­gznēm
 • Ilg­stoši augsti noslogojama, 14. viru klase, 160 kg noslogojamības vērtība

GU A 312 3D – divdaļīga uzskrūvējamā vira

GU A 312 3D – divdaļīga uzskrūvējamā vira

 • Paaugstināta iel­aušanas pre­testība, SKG ser­ti­fikāts ar 2 zvai­gznēm
 • Ilg­stoši augsti noslogojama, 13. viru klase, 120 kg noslogojamības vērtība

Priekšro­cību pārs­kats

 • Univer­sāli pielie­t­ojamas metāla durvīm objektu un dzīvojamo ēku būvnie­cībā.
 • CE ser­ti­fikāts saskaņā ar EN 1935, izman­tojama eva­kuācijas un glābšanas ceļos.
 • Viru dizains sag­labājas un nav rullīšu nobīdes, veicot horizontālo nore­gulēšanu
 • Ilg­stoši augsti noslogojama
 • Īss atdures laiks, ko nodrošina ats­krūvējams tiešais skrūvsavi­enojums

Izstrādājuma para­metri

 • Ilg­stoši spēcīgi noslogojama ar smalku vizuālo izskatu
 • Īss atdures laiks, izman­tojot GU tiešo skrūvsavi­enojumu
 • 3D regulēšana tikai ar vienu instru­mentu
 • Nenotiek rullīšu nobīde, veicot horizontālo nore­gulēšanu
 • Sērijveidā pret rūsu noturīga ass tapa
 • Paaugstināta iel­aušanas pre­testība arī uzstādot ārpusē
 • Uzlika ar spraudi
 • Bezapkopes gultņu sistēma

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE marķējums