BKS iekaļamas slēdzenes

Vai tās būtu koka, tērauda, alumīnija, plast­masas vai stikla durvis - visapt­ver­ošajā BKS pro­grammā Jūs not­eikti atradī­siet īsto iekaļamo slēdzeni atbil­stoši Jums nepie­ciešamā pielie­t­ojuma speci­fikai. Kā tirgus līderis eva­kuācijas izejās uzstādāmo panikas durvju slēdzeņu izga­tavošanas jomā mēs Jums izvēlei piedāvājam plašu izstrādājumu klāstu. Mūsu plašais piedāvājums aptver arī ugunsdrošo durvju slēdzenes un papildma­te­riālus, kā arī iekaļamas slēdzenes atbil­stoši stand­arta DIN 18251 prasībām attie­cībā uz iekšdurvīm un objektu durvīm. Un, ja Jums rodas jautājumi par kādu no mūsu izstrādājumiem vai to pielie­t­ojumu, vienkārši sazi­nie­ties ar mums.

Koka vai tērauda durvīm

Jūsu koka vai tērauda durvīm iespējams pasūtīt tām speciāli pielāgotas iekaļamas slēdzenes ar atbil­stošām slēdzējplāksnēm un metāla pretplāksnēm piesti­prināšanai pie rāmja. Arī speciāliem nodalījumiem.

Alumīnija vai plast­masas durvīm

Šaurām alumīnija vai plast­masas durvīm, kas ir vei­dotas no dažādas biezuma šau­rajiem pro­fi­liem, no mūsu plašā slēdzeņu (ar mazu attālumu no slēdzenes priekšplāksnes līdz cil­indra cauruma centram) piedāvājuma klāsta Jūs varat izvēlēties sev piemērotāko slēdzenes risinājumu. Arī ar īpašām prasībām.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019