Iekaļamas slēdzenes

Koka vai tērauda durvīm

Jūsu koka vai tērauda durvīm BKS iekaļamas slēdzenes ir īpaši pielāgotas – ar lielu attālumu no slēdzenes priekšplāksnes līdz cil­indra cauruma centram un noa­paļotām plakanām slēdzenes priekšplāksnēm. Atbil­stošas slēdzējplāksnes un rāmja pretplāksnes slēdzenes perfekti papildina. Pateicoties tādiem aug­stas veiktspējas rādītājiem kā aiz­sardzībai pret iel­aušanos, ugun­saiz­sardzībai un atbilstībai uzstādīšanai eva­kuācijas durvīs izvirzītajām prasībām, kā arī iespējai slēdzenes inte­grēt ieejas kontroles sistēmās, BKS slēdzenes koka un tērauda durvīm iespējams izmantot visdažādākajās sfērās.

Panikas durvju slēdzenes – 21. sērija

Visaugstāko drošības līmeni un funkcio­nalitāti piedāvā 21. sērijas slēdzenes. Pateicoties VdS atļaujai, šīs slēdzenes ir īpaši labi piemērotas durvīm ar aiz­sardzību pret iel­aušanos. Bez tam tās atbilst prasībām, kādas ir izvirzītas ugunsdrošajās un panikas durvīs uzstādāmajām slēdzenēm.

Manuāli slēdzamas durvju aizslēgšanas sistēmas

Drošas un par pievilcīgu cenu: Ar mūsu manuāli slēdzamajām BKS iekaļamām slēdzenēm Jūs iegū­siet optimālu nodrošinājumu – pateicoties dažādām slēdzeņu sērijām ar to atbil­stošajām veiktspējas īpašībām.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019