Blīvēšanas sistēmas

Energoefek­tivitāte un blīvums, ko nodrošina precizitāte: GU grupa Jums nodrošina plašu durvju blīvējumu un montāžas savi­enojumu pro­grammu, kas atbilst jau­nākajiem teh­niskajiem, stand­ar­tiem. Protams, saņemot kom­pe­tentas kon­sultācijas attie­cībā uz aktuā­lajiem ieteikumiem un priekšrak­s­tiem saistībā ar šo sfēru.

Mūsu izstrādājumi blīvēšanas sistēmu jomā:

Ārpuses aizsardzība pret laika apstākļiem

Ārpuses aizsardzība pret laika apstākļiem

   
 • GU ārpuses logu blīvlenta
 • GU BG1/600 šuvju blīvlenta
 • GU BG2/300 šuvju blīvlenta
 • GU ārpuses šuvju blīvēšanas līdzeklis
 • GU apaļā aukla
 • GU KSK būvnie­cības blīvējums
 • GU EPDM ārpuses būvnie­cības blīvējums
 •  

Funkcionālā joma: siltums un skaņa

Funkcionālā joma: siltums un skaņa

   
 • GU pis­toles putas B2, ar PDR
 • GU pis­toles putas B2, bez PDR
 • GU pis­toles putas B3, bez PDR
 • GU pis­toļu tīrītājs
 • GU putu pis­toles
 • GU blīvlenta BG1
 • GU siltuma izolācijas plāksne
 • GU skaņas izolācijas plāksne
 •  

Telpas un ārējā klimata dalīšana

Telpas un ārējā klimata dalīšana

   
 • GU iekšpuses logu blīvlenta
 • GU iekšpuses šuvju blīvēšanas līdzeklis
 • GU apaļā aukla
 • GU butila iekšpuses būvnie­cības blīvējums
 •  

Foliju līmlentes un blīvmasas

Foliju līmlentes un blīvmasas

   
 • GU blīv­masas
 • GU EPDM līme
 • GU grunts
 • GU kasetņu un maisu pis­toles
 •  

Jūs interesē mūsu plašais izstrādājumu klāsts attie­cībā uz mūsu blīvēšanas sistēmām? Lūdzu, vēr­sie­ties pie mums pēc informācijas – mēs Jūs labprāt kon­sultēsim!


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Papildus piederumi – Plānošanas rokasgrāmata un pasūtījumu katalogs 4,7 MB Lejupielāde