Durvju blīvējumi

Koka mājas ārdurvīm un iekšdurvīm

Blīvi noslēgtas durvis paaugstina energoefek­tivitāti un rada patīkamu kli­matu telpā. Tāpēc GU grupa Jums piedāvā jau­nākās paaudzes blīvējošos pro­filus atbil­stoši visdažādākajām pro­filu ģeo­me­triskajām formām – piemēram, vērtņu ieloces blīvējumi ar vītnēm, bez vītnēm vai ielaminēšanai. Logu aplodu, pār­laidumu, nenosti­prināto pied­urlīstu, stik­lojuma, renovācijas un šļūteņu blīvējumi šo GU blīvējumu pro­grammu noslēdz.

Jūs interesē mūsu plašais izstrādājumu klāsts attie­cībā uz mūsu durvju blīvējumiem? Lūdzu, vēr­sie­ties pie mums pēc informācijas – mēs Jūs labprāt kon­sultēsim!


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Papildus piederumi – Plānošanas rokasgrāmata un pasūtījumu katalogs 4,7 MB Lejupielāde