Piekļuves kontrol­sistēmas

Piekļuves orga­nizēšana vienām atsevišķām durvīm vai arī vairākām durvīm tīklā saslēgtas sistēmas ietvaros: nav nozīmes tam, vai Jūs meklējat visvi­enkāršāko pro­grammu bez datora pies­lēguma vai ērti lie­t­ojamu admi­ni­s­trēšanas sistēmu, ko nodrošina piekļuves kontroles pro­grammatūra – uzņēmumu grupa Gretsch­-Unitas piedāvā Jūsu prasībām atbil­stošus risinājumus.

Piekļuves kontrol­sistēma lie­t­ošanai pie vienām durvīm

Šo sistēmu Jūs varat uzmontēt un ieprogrammēt pavisam vienkārši – ar to arī šī "mazā" piekļuves kontrol­sistēma GU-BKS Access, kas ir izstrādāta izman­tošanai vienām durvīm, īpaši izceļas uz pārējo ierīču fona. To ir iespējams ideāli sakombinēt ar moto­rizētajām slēdzenēm vai durvju atvērējiem. Piekļuve tiek atbloķēta, ievadot PIN kodu vai ievie­t­ojot karti.

Maza un liela izmēra objektiem

Piekļuves kontrol­sistēma GEMOS­ access piedāvā pareizo risinājumu jebkura izmēra sabiedriskajiem objektiem un durvju novie­t­ojumam. Jums ir iespēja saslēgt tīklā un sav­starpēji kombinēt visus durvīs uzstādītos elek­tro­niskos kompo­nentus. GEMOS­ access atbalsta visas biežāk lie­t­otās datu nolasīšanas metodes un tādējādi ir ļoti pielāgoties spējīga attie­cībā uz tās izman­tošanas iespējām.

Maza līdz vidēja izmēra objektiem

Vienkārša instalācija, augsts flek­si­bilitātes un drošības līmenis: Izvēloties mūsu ražoto piekļuves kontrol­sistēmu GEMOS­ access compact maza līdz vidēja izmēra objektiem, Jūs iegū­siet savā īpašumā ierīci ar daud­ziem aug­stas veiktspējas rādītājiem kom­paktā formātā.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019