Piekļuves kontrol­sistēma
GU-BKS Access CSP100 / CSA100

Atsevišķām durvīm

GU-BKS Access sistēmas pārskats
 
 

Vadības ierīce, RFID karšu lasītājs, PIN koda klavia­tūra: Visu, kas Jums ir nepie­ciešams piekļuves kontrolei pie vienām durvīm, ir apvi­e­nots vienā ierīcē - GU-BKS Access CSP100 / CSA100. Papildus ir nepie­ciešams tikai tīkla bloks. Ja spēkā ir augstākas drošības prasības, vadības ierīce tiek uzstādīta aizs­argātā iekšējā zonā un savi­e­nota ar ārpusē uzstādītu lasītāju. Piekļuves tiesības var ērti ieprogrammēt caur galveno karti vai galveno PIN kodu.

Piekļuves kontrol­sistēma GU-BKS Access Jums piedāvā šādas iespējas:

  • Vienkārša montāža
  • Vienkārša pro­grammēšana, izman­tojot Matster­Card vai galveno PIN kodu
  • Pro­grammēšanai nav nepie­ciešama pro­grammatūra    
  • Iespējama atsevišķas kartes dzēšana, pat ja tā vairs nav pie­ejama (piemēram, nozaudēšanas gadījumā)
  • Iestatāms plašs speciālo funkciju klāsts (mai­nīgs durvju atvēršanas laiks, sig­nalizācija durvju apdraudējuma gadījumā, nepārtraukts durvju atbloķējums un daudz citu funkciju)

Teh­niskie dati

GU-BKS Access CSP100 / CSA100

Darba sprie­gums

12 V DC

Nominā­lais strāvas patēriņš

200 mA

Lie­t­otāju daudzums

512

Darba tempe­ratūra

-35 °C līdz +65 °C

Akus­tisks signāls

Piezo

Optiska indikācija

3 gaismas diodes (sarkana, zaļa, dzel­tena)

Saskarne ārējiem lasītājiem

Wiegand 26 biti

Ieejas

5

Izejas

2 releja izejas

Izmēri

87 x 100 x 31 mm


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019