Mehā­niskās slēgšanas sistēmas

Augstvērtīgi mehā­niskie slēgšanas cil­indri ir daudzpusīgi izman­tojams stand­arta risinājums, ja vēla­ties garantēt durvju drošību un aiz­sardzību pret uzlaušanu. Sākot no vienkāršām mājas durvīm un beidzot ar komplek­sajām vie­notās slēgšanas sistēmām (master-key) - gadījumos, kad nepie­ciešama efektīva visdažādāko līmeņu piekļuves atļauju orga­nizēšana, izman­tojot cil­indra slēdzeni un atslēgu. Plašajā mehā­nisko BKS slēgšanas sistēmu klāstā ietilpst cil­indru sērijas, kas atbilst jebkurai izman­tošanas sfērai un drošības līmenim.

Abpusēji vienādas formas atslēgu sistēmas

Uzstādot modernu apbusēji vienādas formas atslēgu sistēmu, vairs nav nozīmes tam, kādā veidā Jūs iespraužat atslēgu cil­indrā. Bez šādiem ar komfortu saistītiem aspektiem šī sistēma piedāvā arī priekšro­cības attie­cībā uz drošību un mai­nību.

Tra­dicionālās slēgšanas sistēmas

Tra­dicionālo slēgšanas sistēmu dar­bība balstās uz ver­tikālām aizturtapu rindām. Pateicoties plašajām variēšanas iespējām attie­cībā uz ieg­riezumu dziļumu, tra­dicionālās sistēmas pēc vajadzības iespējams iebūvēt gan­drīz jebkurā sistēmā – arī komplek­sajās vie­notās slēgšanas sistēmās (master-key)


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019