Meha­tro­niskais janus SE cil­indrs

Praksē sevi pierādījusī slēgšanas sistēma janus, uzstādot šo cil­indru, ir papildus aizs­argāta elek­tro­niski. No ārpuses SE cil­indru gan­drīz nav iespējams atšķirt no mehā­niskā cil­indra un tādēļ tas ir īpaši piemērots vandalisma apdraudētām zonām, piemēram, skolām. Papildus tā stabilā ligzda aizs­argā to no iekšpuses. Īpaši energoefektīvais dar­bības veids nodrošina īpaši daudz slēgšanas ciklu ar vienu stand­arta bate­riju. Kas ar bate­rijām dar­bināmām sistēmām ir būtisks kritērijs.

Šādas iespējas sniedz meha­tro­niskais SE cil­indrs:

 • Augstākā energoefek­tivitāte: līdz 600 000 slēgšanas cik­liem vai 10 gadiem gaidīšanas režīmā / stand­arta bate­rija
 • Dubulta drošība, pateicoties mehā­niskajai un elek­tro­niskajai vadībai
 • Kombinējams ar jau iepriekš uzstādītām vie­notajām slēgšanas sistēmām – nenomainot atslēgu
 • Ietilpīga notikumu atmiņa (deak­tivizējama)
 • Bezkon­takta pro­grammēšana, izman­tojot pro­grammēšanas ierīci, retrans­la­toru vai radio­si­gnālu
 • Daudz­pakāpju bate­rijas brīdinājuma līmeņi
 • Brīvi regulējams savi­enojuma ilgums
 • Liels speciālo funkciju skaits ("četru acu" princips, EMA funkcija un citas)
 • Iespējama aparāt­programmatūras atjaun­ināšana
 • Brīvi definējamas laika zonas, svētku dienas un brīv­laiku ilgumi
 • Elek­tro­niskā sistēma aizs­argātajā iekšējā zonā
 • Speciāli paredzēts uzstādīšanai vandālisma apdraudētās zonās

Pēc izvēles pie­ejamie izpildījumi:

 • Speciālie garumi 80 mm / 80 mm
 • Tieš­saistes izpildījums ar iebūvētu radio­sistēmas moduli
 • „VdS BZ (augstākā drošība – VdS ser­ti­fikācija)
 • „SKG*** (augstākā drošība – SKG ser­ti­fikācija)
 • Cil­indra pār­segs BKS aizs­argfurnitūrai

Teh­niskie dati

Meha­tro­niskais janus SE cil­indrs

Kon­strukcijas garumi, ārpusē

27, 31, 35 + 5 mm, pieaugot līdz 80 mm

Kon­strukcijas garumi, iekšpusē

(27 mm ar adapteru), 31, 35 + 5 mm
ar pieaugumu līdz 80 mm

Speciālie garumi (pēc izvēles)

80 mm / 80 mm

Sprie­guma padeve1 x litija bate­rija CR2 3V
Bate­rijas dar­bmūžslīdz 600 000 slēgšanas cik­liem vai
10 gadiem gaidīšanas režīmā / stand­arta bate­rija CR2
Radio­sistēma (pēc izvēles)Frekvence: 868 MHz
Dar­bības attālums: līdz 10 m
Tempe­ratūras amplitūda-25 °C līdz +70 °C relatīvais mitrums: līdz 95%, nekon­densējošs
Retrans­la­tora / pro­grammēšanas saskarnekapacitīva
Signālu raidīšanaakus­tiska

X
Papildu informācija
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE marķējumsDIN 18252: durvju slēdzeņu profilcilindrs – noteikumi, izmēri, prasības, marķēšanaEN 1303: būvkalumi – slēgšanas cilindrs slēdzenēm – prasības un pārbaudes processSistēmas variants OFFLINESistēmas variants ONLINESistēmas variants DATA ON TRANSPONDERPiegādājams VdS izpildījumāPiegādājams SKG izpildījumāSertificēti montāžai ugunsdrošajās durvīs un durvīs ar dūmu izolāciju