Sliekšņi ieejas durvīm

GU Jums piedāvā plašu sliekšņu izvēli gan koka, gan plast­masas ieejas durvīm. Termiski atdalītie sliekšņi sama­zina siltuma plūsmu ele­menta apakšējā pies­lēgumā, kas kombinācijā ar pareizā montāžas veida izvēli ļauj ievērojami iet­aupīt enerģiju. GU sliekšņi ļauj iet­aupīt ne tikai enerģiju – tie izceļas arī ar stand­ar­tiem atbil­stošu montāžas aug­stumu un ir piemēroti gan uzstādīšanai jau­nbūvēs, gan renovācijas veikšanai.

Termiski atdalīti sliekšņi

Ja vēla­ties iet­aupīt enerģiju, sama­zi­niet siltuma plūsmu ele­menta apakšējā pies­lēgumā, uzstādot termiski atdalītus GU sistēmas sliekšņus. Ar savi­e­notāju un citu papildma­te­riālu palīdzību Jūs varat izveidot individuālus, pro­filu sistēmai pielāgotus risinājumus.

Sliekšņi ar silt­umi­zolāciju

Izvēloties sliekšņus ar silt­umi­zolāciju HTS, Jūs izveido­siet pro­fe­s­ionālu ele­menta apakšējo noslēdzošo daļu. Izman­tojot attie­cīgajām sistēmām pielāgotus papildma­te­riālus, šī sliekšņu pro­gramma piedāvā plašas izman­tošanas iespējas.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019