Ar Jūsu piekļuvi sasniedzamos pakalpojumus no šī brīža meklējiet vietnē

service.g-u.com

Reģistrēties

Vēlaties izmantot kādu no mūsu pakalpojumiem? Lūdzu, reģistrējieties vietnē

service.g-u.com

Ēku pārvaldības sistēmas

Izman­tojot ēku pārvaldības sistēmas, Jūs efektīvi un racionāli varē­siet saslēgt tīklā dažādas sistēmas un iekārtas, kas aptver drošības, kom­u­nikāciju un mediju tehno­loģiju sfēras. Ēku pārvaldības sistēmas ļauj inte­grēt tīklā lielu skaitu dažādu sistēmu neatkarīgi no to ražotāja, kā rezultātā Jūs saviem kli­en­tiem varē­siet piedāvāt plaša mēroga flek­si­bilitāti, investīciju aiz­sardzību un brīvību lēmumu pieņemšanā.

Ēku pārvaldības sistēma GEMOS­

Vairāk nekā 400 saskarņu un 500 uzi­n­stalējamu iekārtu: Izvēloties tirgus un tehno­loģiju līderi GEMOS­, Jūs savā īpašumā iegū­siet ēku pārvaldības sistēmu, kas visas teh­niskās ierīces apvi­enos vienā centrālā, vienkārši lie­t­ojamā dar­bvirsmā.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019