Apa­ratūras kompo­nenti

Izman­tojot plašo GEMOS­ savie­t­ojamo apa­ratūras kompo­nentu piedāvājumu, Jūs būsiet labi saga­tavojies jebkurai iespējamai situācijai. Modulāro 19 collu sistēmas tehno­loģiju ir iespējams vienkārši uzi­n­stalēt pēc Plug & Play stand­arta, izman­tojot iepriekš samontētus kabeļus.

GEMOS­ controller

GEMOS­ Controller Jums piedāvā iespēju caur seriālo saskarni vai TCP/IP pies­lēgt līdz pat 8 apakš­sistēmām.

Modulāra kontrolpults

Atbil­stoši mūsdienu kontrolpultīm izvirzītajām prasībām mēs esam izstrādājuši īpašu modulāras uzbūves vadības pulti - tajā ir apvi­e­notas visas tipiskās GEMOS­, video­sistēmas un kom­u­nikācijas ierīču vadības funkcijas.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019