Ēku pārvaldības sistēma GEMOS­

Nozares risinājums Data­cen­ter­Control

GEMOS­ Data­cen­ter­Control ir īpaši izstrādāts atbil­stoši mūsdi­enīga un droša skai­tļošanas centra prasībām. Fizisko drošību, klātbūtnes kontroli un tempe­ratūras novērošanu, vadību un pārvaldību Jūs varat veikt cen­tralizēti. GEMOS­ Data­cen­ter­Control visas atsevišķās iekārtas apvieno vienā veselā sistēmā, kuru Jūs varat ērti vadīt caur tīmekļa pārlūk­programmu – izman­tojot nemai­nīgu lie­t­otāja saskarni, ies­kaitot vizualizācijas un sig­nalizācijas funkcijas.

Veiktspējas rak­stu­rojums:

     

  • Pro­grammatūras fiziskās klātbūtnes kontrole
  • Atsevišķo 19" plauktu kontrole ar 3D statusa pārs­katu norādot, vai durvis ir atvērtas, aizvērtas vai aizslēgtas
  • Sistēmas tempe­ratūras indikācija pa plauktiem
  • Apkārtējās vides tempe­ratūras indikācija un vadība pa atsevišķām telpām
  • Skapju aizslēgšanas, dūmu atsūkšanas, piekļuves kontroles un video­sistēmu vadība un vizualizācija
  •  


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019