Skaitļi, dati, fakti

Svarīgākā informācija par uzņēmumu grupu Gretsch­-Unitas

Uzņēmuma galvenā biroja:

Dicin­gena

Dar­bi­nieki:

apm. 3700

Apgro­zījums:

apm. 500 miljoni €

Pārstāvnie­cība globālā mērogā:

vairāk nekā 50 ražošanas un pārdošanas uzņēmumi
35 valstīs

Dibināta:

1907. gadā nodibināja Vik­tors Grečs

Uzņēmuma vadītāji:

Jūliuss un Mihaels Reši

Nozīmīgākās inovācijas:

apgriežamo logu furnitūra UNITAS, par­alēli bīdāmā-atgāžamā furnitūra, veramā-atgāžamā furnitūra JET, daudz­punktu slēg­mehā­nisms GU-SECURY Automatic, BKS apaļais cil­indrs, MasterKey­System


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019