Semināri & apmācības kursi

GU grupas piedāvāto semināru pro­grammā Jūs not­eikti atradī­siet kādu, kas Jūsos izraisīs interesi. Aplū­koto tēmu klāsts ir ļoti daudzveidīgs - sākot ar logu un durvju tehno­loģijām un automā­tiskajām ieejas sistēmām un beidzot ar jau­nākajām nozares ten­dencēm saistībā ar mūsdienu arhitektūru, stand­ar­tiem un direktīvām. Protams, uzmanība tiek pievērsta arī mūsu sistēmu risinājumiem un ser­ti­fikācijas pro­cesam.

Lūdzu, sazi­nie­ties ar mums: mēs Jūs labprāt kon­sultēsim, palīdzot izvēlēties piemērotākos kursus un labprāt atbildēsim uz Jūs interesējošiem jautājumiem. Kopā ar Jums mēs izstrādāsim Jūsu vēlmēm un dar­bības speci­fikai atbil­stošus seminārus un, protams, labprāt tos novadīsim arī Jūsu uzņēmumā.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt­in­formācija:
Ja Jums ir radušies jautājumi par mūsu semināru piedāvājumu, mūsu komanda Jums labprāt palīdzēs:

Tālr­unis:
+370 5 232 90 56

Fakss:
+370 5 232 90 63

rak­stot mums uz e-pastu:
info(at)g-u.lt