Ar Jūsu piekļuvi sasniedzamos pakalpojumus no šī brīža meklējiet vietnē

service.g-u.com

Reģistrēties

Vēlaties izmantot kādu no mūsu pakalpojumiem? Lūdzu, reģistrējieties vietnē

service.g-u.com

Pie mums Jums ir labas izredzes

Pie­teikšanās uz vakanci uzņēmuma grupā Gretsch­-Unitas not­eikti būs tā vērta – kā mūsu uzņēmuma dar­bi­nieks Jūs varē­siet izbaudīt priekšro­cības, kuras sniedz mūsu plašais kvali­fikācijas celšanas un tālākizglītības kursu piedāvājums. Arī mūsu uzņēmumam rak­sturīgā labā darba atmosfēra, sociālā atbildība un atvērtā kom­u­nikācija nodrošina augstu motivāciju, kā arī darba stāža iegūšanu, kas pārsniedz vidusmēra līmeni. Tas viss kopā veido pamatu mūsu kopīgajiem ilg­termiņa panākumiem.

Vakances

Mūsu veik­smīgajā, augo­šajā uzņēmumu grupā pastāvīgi veidojas jaunas darba vietas, kuru aiz­pildīšanai mēs meklējam tādus kvali­ficētus un labi motivētus cil­vēkus kā Jūs.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019