Nolaižamo-atveramo vērtņu furnitūra

Nolaižamo-atveramo vērtņu furnitūra
 
 

Loga vērtne atvēršanas brīdī nedaudz nolaižas uz ārpusi un sag­labā stabilitāti jebkurā atvēršanas stāvokli. Logu nolaišanas-atvēršanas funkcija piedāvā daud­ziem būvnie­cības pro­jektiem būtiskas funkcionālas un estē­tiskas priekšro­cības. Izman­tojot šos logus, pilna stikla fasādes ārējo tēlu iespējams sag­labāt īpaši homogēnu. Ar nolaižamo-atveramo logu sistēmu ir iespējamas dažādas estē­tiskās fasādes veidošanas iespējas.

Nolaižamo-atveramo logu iespējamās kon­strukcijas/risinājumi:

Nolaižamais-atvera­mais šķēr­mehā­nismsSKS40SKS50SKS65SKS65HSKS100SKS100HSKS180

Vērtnes svars
(maks. kg)

405065100100100180
Vērtnes aug­stums
(min. mm)
276640800600110015002000
Vērtnes platums
(min. mm)
450450450450520520520
Vērtnes aug­stums
(maks. mm)
64080011001100150020002500
Vērtnes platums
(maks. mm)
2500250025002500250025002500
Atvēršanās platums
(grādi)
50505030452020

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019