Par­alēli izbīdāmā furnitūra

Paralēli izbīdāmā furnitūra
 
 

Par­alēli izbīdāmie logi tiek izman­toti tādās vietās, kurās nepie­ciešams sag­labāt elegantu vizuālo izskatu un homogēnu stikla fasādes tēlu arī ar dažādi atvēr­tiem logiem. Loga virsma, atšķirībā no ier­a­s­tajiem atgāžamajiem vai atvera­majiem-atgāžamajiem logiem, attie­cībā pret rāmi netiek atvērta slīpi, bet gan tiek izvirzīta par­alēli attie­cībā pret stikla fasādi. Papildus tam šis atvēršanas veids, pateicoties bez­pakāpju regulējamajam atvēruma platumam, ir piemērots ari dabīgu vēdināšanas koncepciju īstenošanai. Salīdzinot ar atgāžamajiem logiem, par­alēli izbīdāmie logi ar vienādu atvēršanas platumu spēj nodrošināt daudz lielāku gaisa apmaiņas apjomu. Kā visiem uz āru atver­a­miem logiem, arī šim atvēršanas veidam iekš­telpā nav nepie­ciešama vieta.

Par­alēli izbīdāmo logu iespējamās kon­strukcijas/risinājumi:

Nosau­kumsPAS350PAS450PAS670PAS930PAS1135
Vērtnes svars
(maks. kg)
100100200200200

Vērtnes aug­stums
(min. mm)

3504506709301400
Vērtnes platums
(min. mm)
3504506709301400
Vērtnes aug­stums
(maks. mm)
7501000150020002100
Vērtnes platums
(maks. mm)
20002000200020002000

Manu­ā­lais atvēršanās platums
(mm)

150180150180180

Atvēršanās platums
ar motoru
(mm)

180250180250250

Pēc pieprasījuma iespējams īstenot lielākus vērtnes svarus


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019