Horizontālās ass apgriežamo vērtņu furnitūra

Nevai­rie­ties arī no lielizmēra apgriežamo logu uzstādīšanas! Izvēloties Uzņēmumā GU ražoto horizontālās ass apgriežamo vērtņu furnitūru, apaļu un taisnstūra veida apgriežamo logu ar svaru līdz 300 kg un vērtnes falces platumu 2950 mm uzstādīšana Jums nesagādās nekādas pro­b­lēmas. Arī telpās ar īpašām ven­tilācijas prasībām divvir­zienu sistēma nodrošinās optimālu gaisa apmaiņu: patērē­tais gaiss caur loga augšpusi tiek izvadīts ārā no telpas, vien­laikus nodrošinot svaiga gaisa ieplūdi caur loga apakšējo nodalījumu. Tādējādi Jūs nodrošinā­siet mai­nīgu un efektīvu ven­tilēšanu telpās, kurās, piemēram, ir nepie­ciešama ātra mitruma vai smaku izvadīšana. Papildus tam koka, plast­masas un metāla logus ar GU horizontālās ass apgriežamo vērtņu furnitūru īpaši rak­sturo tādas iezīmes kā komforts un lie­t­ošanas ērtums.

Koka ele­men­tiem

Jūsu spēcīgais palīgs lielu ideju īstenošanai - horizontālās ass apgriežamo vērtņu furnitūra koka logiem. Arī liel­formāta taisnstūra formas pag­riežamajām vērtnēm, apaļas formas logiem vai dubulto rāmju logiem ar vērtnes svaru līdz 300 kg.

Plast­masas ele­men­tiem

Aprīkojiet savu plast­masas logu ar sparīgo pag­riežamo furnitūru, izvēloties GU ražoto horizontālās ass apgriežamo vērtņu furnitūru, kas ir paredzēta taisnstūra formas pag­riežamajām vērtnēm un apaļas formas logiem ar vērtnes svaru līdz 175 kg.

Metāla ele­men­tiem

Nodroši­niet metāla logiem lielāku kus­tības rādiusu: horizontālās ass apgriežamo vērtņu furnitūra metāla logiem, kas paredzēti uzstādīšanai taisnstūra formas pag­riežamajās vērtnēs ar vērtnes svaru līdz 175 kg.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019