Manuāli dar­bināmās ven­tilācijas sistēmas

Parūpējie­ties par labu gaisa kvalitāti telpā – slēgtās telpās tā veido pamatu gaisa higiēnai un labsajūtai. Ņemot vērā to, ka ēku apšuvumi kļūst arvien biezāki, ko nosaka energoefek­tivitātes paaugstināšanas direktīvā iet­vertās prasības, jēd­ziens "ven­tilācija" iegūst arvien lielāku nozīmi. Uzstādot GU ražotos logu ven­ti­la­torus, Jūs varat nodrošināt no lie­t­otāja neatkarīgu gaisa apmaiņu telpā, novēršot mitruma uzkrāšanos tajā. Atbil­stoši Jūsu izstrādātajai telpu ven­tilēšanas koncepcijai un bal­stoties uz stand­arta DIN 1946-6 prasībām, Jūs šeit atradī­siet visa veida izstrādājumus saistībā ar ēku plānošanu un realizāciju.

Regulējamie ven­ti­la­tori DUCO

Nepārtraukta gaisa apmaiņa novērš slodzi, ko rada pārāk augsts mitruma līmenis telpā, kā arī pelējuma sēnes veidošanos. Uzstādot papildu fil­trus, var tikt sama­zināta zied­pu­tekšņu izraisītas alerģijas rašanās iespējamība.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019