HS-SPEED Limiter

Droša lie­t­ošana, uzstādot liela izmēra un smagos ele­mentos

Atverot vai aizverot paceļamo-bīdāmo ele­mentu ar lielu vērtnes svaru, vērtnes kus­tības paā­trinājuma fāzē rodas kinē­tiskā enerģija, kuru iespējams ier­obežot tikai, pieliekot zināmas pūles.

HS-SPEED Limiter ier­obežo vērtnes paā­trinājumu, tādējādi novēršot savai­nojumu gūšanas vai mate­riālos bojājumu rašanās risku būvkon­strukcijā.

HS-SPEED Limiter Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

  • Nekādi ier­obežojumi attie­cībā uz lie­t­ošanas komfortu
  • Vienkārša montāža
  • Modi­ficējams
  • Koka, plast­masas un metāla ele­men­tiem

Īpaši piemērots izman­tošanai šādās sfērās:

  • objektos ar paaugstinātām drošības prasībām
  • visās pub­liskajās iestādēs, uz kurām ir attie­cināmi nelaimes gadījumu novēršanas priekšraksti (UVV)
  • visās bērnu izglītības iestādēs, piemēram, bērnudārzos, pamats­kolās utt.

Teh­niskie dati

Pielie­t­ojuma sfēraVērtnes platums [mm]
Vērtnes aug­stums [mm]
Vērtnes svars [kg]Vērtnes novie­t­ojums (shēma)
GU-934līdz 3300līdz 3250līdz 400A/C/G/K
GU-937līdz 2200līdz 2765līdz 150A/C/G/K

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Jaunais slieksnis GU-thermostep 204 paceļamiem-bīdāmiem elementiem 1,7 MB Lejupielāde
Paceļamo-bīdāmo sistēmu furnitūra 3,4 MB Lejupielāde
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Lejupielāde