Papildus piederumi

Kvalitāte līdz vissīkākajai detaļai - nerīkojie­ties pēc nejaušību principa, arī attie­cībā uz papildpiederumu izvēli. GU grupa Jums piedāvā plašu visdažādākā veida papildpiederumu izvēles klāstu logu un to furnitūras būvnie­cībai un montāžai.

Blīvēšanas sistēmas

GU grupas ražotie logu blīvējumi un montāžas savi­enojumi Jums palīdzēs izveidot salaiduma vietu starp logu un būvkon­strukciju atbil­stoši energoefek­tivitātes kritērijiem. Protams, piedāvājumā ietilpst arī kom­pe­tentu kon­sultāciju sniegšana attie­cībā uz aktuā­lajiem ieteikumiem un priekšrak­s­tiem.

Būvķīmija

Šeit ir atrodams plašs logu vai durvju izga­tavošanai, montāžai, nob­līvēšanai, kā arī kopšanai un apkopei nepie­ciešamo būvnie­cības ķīmisko izstrādājumu klāsts. Papildus tiek piedāvāti daudzi izstrādājumi enerģijas eko­no­mijai, piemēram, izolācijas mate­riāli, blīvējumi un līmes.

Logu blīvējumi

Blīvi noslēgti logi nozīmē energoefek­tivitāti: Tāpēc GU grupa Jums piedāvā jau­nākās paaudzes blīvējošos pro­filus atbil­stoši visdažādākajām pro­filu ģeo­me­triskajām formām.

Nosti­prināšanas tehno­loģijas

Šeit ir atrodams plašs mūsdi­enīgu nosti­prināšanas tehno­loģiju piedāvājums. Tajā ietilpst visdažādākie risinājumi savi­enojumu izveidošanai ar plašu pielie­t­ojuma spektru. Visas tehno­loģijas atbilst aktuā­lajiem stand­ar­tiem un ir pārbaudītas.

Stik­lojuma tehno­loģijas

GU piedāvātie stik­lošanas papildpiederumi nodrošinās not­eikumiem atbil­stošu stik­lojumu uzstādīšanu arī atbil­stoši visstingrākajām prasībām. No vienas puses ar rūpīgi izvēlētiem un pārbaudītiem mate­riāliem un no otras puses ar plašu izstrādājumu izvēles klāstu.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Lejupielāde
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Papildus piederumi – Plānošanas rokasgrāmata un pasūtījumu katalogs 4,7 MB Lejupielāde