Par­alēli bīdāmā furnitūra
GU-966 (koks/plast­masa) un GU-968 (metāls)

Inovatīvā furnitūru kombinācija izslēdz nepareizas lie­t­ošanas iespējamību

Paralēli bīdāmā furnitūra GU-968/200
 
 

Lielāks ailes platums iei­ešanai/iziešanai, augstāks lie­t­ošanas drošības līmenis, lielāks komforts

Par­alēli bīdāmās furnitūras sistēmas gadījumā drošu un pareizu sistēmas lie­t­ošanu, kā arī iei­ešanu un iziešanu nodrošina jau pati furnitūras sistēmas dar­bība. Pateicoties tam, tiek novērsta bojājumu rašanās furnitūrā, ele­mentā vai būvkon­strukcijā.

Pateicoties inovatīvajai kombinācijai, ko veido no jauna izstrādātie šķēres slīdes mehā­nismi ar lodīšu gultņu vadības skrituļiem, kas ir uzstādīti augšā pie vērtnes, un sevi praksē pierādījušie, augstvērtīgie par­alēli bīdāmie-atgāžamie slīdņi, kas ir uzmontēti vērtnes apakšā, bīdāmo vērtni ir iespējams liegi un precīzi ievirzīt atvērtā vai aizvērtā pozīcijā.

Tādējādi uzņēmuma Gretsch­-Unitas ražotā par­alēli bīdāmās furnitūra efektīvi nodrošina ilg­stošu sistēmas lie­t­ošanu, ko veicina tās precīzā dar­bība, kā arī apmie­rina kli­entu individuālās prasības attie­cībā uz komfortu, drošību un kvalitāti.

Par­alēli bīdāmā furnitūra GU-966 (koks/PVC) un GU-968 (metāls) piedāvā risinājumu objektu būvnie­cībā izman­toja­miem logiem un balkona durvīm ar vērtnes platumu līdz 2000 mm un vērtnes svaru līdz 200 kg.

Par­alēli bīdāmā furnitūra GU-966, GU-968 Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

  • Atšķirīgie kli­ma­tiskie apstākļi vasaras un ziemas periodā biezi vien rada nepie­ciešamību veikt pielāgojumus slēdzējtapu nore­gulējumā. Paš­re­gulējošā sēņveida tapa CLEVERLE pati automā­tiski pielāgojas gaisa spraugas platumam. Tādējādi ievērojami tiek sama­zināts ar nore­gulēšanu saistī­tais laika patēriņš, uz vietas uzstādot furnitūru.
  • Papildu aizs­arg­sistēma, kas novērš nepareizu furnitūras lie­t­ošanu, pie centrālā aizslēga UNI-JET tiek uzstādīta sērijveidā
  • Izvēloties GU furnitūru, iespējams uzstādīt ele­mentus ar vērtnes svaru līdz 200 kg un vērtnes platumu līdz 2000 mm

Teh­niskie dati

Pielie­t­ojuma sfēra

Rāmja brīvais izmērs
[mm]

Vērtnes ieloces platums
[mm]
Vērtnes ieloces
aug­stums [mm]
Maks. vērtnes svars
[kg]

Koks / plast­masa

GU-966/15038640 – 2000730 – 2350200
GU-966/200

43

640 – 2000

730 – 2350200
Metāls
GU-968/15038600 – 2000730 – 2400200
GU-968/20043600 – 2000730 – 2400200

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019