Par­alēli bīdāmu-atgāžamu logu furnitūra

Par­alēli bīdāmās-atgāžamās furnitūras izvēle, veidojot terases tipa ele­mentus no stand­arta logu pro­fi­liem, ļaus Jums apgūst jaunas dimensijas. Pateicoties precīzai dar­bībai, inovatīvā riteņu bloka tehno­loģija efektīvi nodrošina ilg­laicīgu izman­tojamību arī smagu vērtņu gadījumā. Telpu vēdināšanas laikā izman­tojot vērtnes atgāšanas režīmu, šķēres spēj stabili noturēt vērtni atvērtā stāvoklī arī vētras laikā. Lielu un smagu ele­mentu furnitūra papildus ir aprī­kota ar automā­tisko vadību, kas vērtni aizvēršanās brīdī visā tās platumā stingri pie­spiež un atvēršanas brīdī atkal atgrūž.

GU ražotie par­alēli bīdāmie-atgāžamie ele­menti pār­lie­cina ar savu vieglo kus­tību un komfortu - vadības rokturis vada visas funkcijas.

Vērtnēm ar svaru līdz 90 kg

Maza izmēra vie­gliem ele­men­tiem: Furnitūra un centrā­lais aizslēgs GU-90 oZ ir precīzs, funkcionāli drošs risinājums maza izmēra vie­gliem par­alēli bīdāmiem-atgāža­miem ele­men­tiem.

Bezbarjeru klases komforts – vērtnēm ar svaru līdz 100 kg

Ar grīdu vienā līmenī uzstādāmā par­alēli bīdāmā-atgāžamā sistēma GU-966/100 oZ bb apmie­rinās ne tikai Jūsu vēlmi pēc komforta, bet kombinācijā ar GU slieksni DKS arī nodrošinās maksimālo sliekšņa aug­stumu 20 mm.

Vērtnēm ar svaru līdz 130 kg

Maza un vidēja izmēra ele­men­tiem: Vai Jūs meklējat pārvirzes komfortu un funkcionālo drošību? Sevi praksē pierādījusī par­alēli bīdāmā-atgāžamā furnitūra ele­men­tiem ar vērtnes svaru līdz 130 kg un vērtnes platumu līdz 1600 mm apmie­rinās abas šīs prasības.

Vērtnēm ar svaru līdz 150 kg

Izvēlies drošību, izman­tojot automā­tisko vadību, kas sniedz augsta līmeņa lie­t­ošanas komfortu. Sevi praksē pierādījusī par­alēli bīdāmā-atgāžamā furnitūra ele­men­tiem ar vērtnes svaru līdz 150 kg un vērtnes platumu līdz 1600 mm sniegs Jums augstākā līmeņa vadības komfortu.

Vērtnēm ar svaru līdz 200 kg                         

Vai Jūs meklējat augstākā līmeņa lie­t­ošanas komfortu un funkcionālo drošību lieliem un smagiem ele­men­tiem? Ar par­alēli bīdāmo-atgāžamo furnitūru ele­men­tiem ar vērtnes svaru līdz 200 kg un vērtnes platumu līdz 2000 mm GU Jums piedāvā optimālu risinājumu.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019