RWA / NRWG un ven­tilācijas sistēmas

Jums not­eikti jau ir zināms fakts, ka svaigam gaisam ikdienā ir svarīga nozīme, lai cil­vēks strādājot nezaudētu kon­centrēšanās spējas un nesajustu nogurumu, kā arī justos labi. Izceļoties ugunsgrēkam, ātra dūmu iden­ti­ficēšana un novadīšana ārpus telpas var būt dzīvības un nāves jautājums. Atklājiet, kā Jūs telpās, kurās tam ir svarīga nozīme, varat nodrošināt efektīvu dūmu atsūknēšanu un/vai svaiga gaisa pievadi.

Dūmu un siltuma atsūkšanas sistēmas

Izvēloties uzņēmumā Gretsch­-Unitas ražoto dūmu un siltuma atsūkšanas sistēmu, Jūs nodrošinā­siet dūmu nee­samību eva­kuācijas un rezerves izejās. Visur, kur ugunsgrēka izcelšanās gadījumā ir nepie­ciešama droša, automā­tiska dūmu atsūkšanas virsmu atvēršanās, GU ražotās dūmu un siltuma atsūkšanas sistēmas būs pareizā izvēle.

Ven­tilācijas sistēmas

Uzņēmums GU Jums piedāvā individuālus risinājumus ērtai telpu ikdi­enas vēdināšanai. Nav svarīgi, vai tās būtu atgāžamās vai atvāžamās vērtnes, slīpi, trīsstūrveida, apaļas formas vai arkas logi, verami uz āru vai uz iekšu – uzstādot GU ražotās ven­tilācijas sistēmas, tiks apmie­rinātas visas Jūsu vēlmes.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019