Sliekšņi

Izvēloties CE ser­ti­ficētos, termiski atdalītos GU grīdas sliekšņus, pie balkona durvīm un lielas virsmas bīdāmajiem ele­men­tiem ir iespējams panākt ievērojamu enerģijas iet­aupījumu. Tie izceļas ar minimālu kon­strukcijas aug­stumu un tos var izmantot gan jau­nceltnēs, gan renovētās ēkās. Ar savi­e­notāj­ele­mentu un citu papildpiederumu palīdzību mūsu izga­tavotos grīdas sliekšņus ir iespējams pielāgot gan­drīz jebkurai koka vai plast­masas pro­filu sistēmai un rast arī individuālus risinājumus.

Paceļamajiem-bīdāmajiem ele­men­tiem

Jūs varat izvēlēties: maksimāla silt­umi­zolācija un bezbarjeru risinājumi ar GU-thermostep sliekšņiem. Ar GU modulāro sliekšņa sistēmu individuālus sistēmu risinājums iespējams īstenot ar nelielu detaļu skaitu.

Balkona durvīm

Vienmēr pareizs risinājums: GU Jums piedāvā speciālas kon­strukcijas sliekšņus plast­masas vai koka balkona durvīm, turklāt koka ele­men­tiem tie savā starpā var atšķir­ties ar ieloces blīvējuma un vidusdaļas blīvējuma vari­an­tiem.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019