Ver­tikālās ass apgriežamo vērtņu furnitūra

Izman­tojot šo furnitūru, Jūs saviem logiem piešķir­siet pār­steidzošu pavēr­sienu: GU ražotie ver­tikālās ass apgriežamo vērtņu furnitūras vari­anti sniedz iespēju jebkurā brīdī viegli un ērti izvēdināt telpu – arī tad, ja rotācijas punktiem ir eks­cen­trisks novie­t­ojums, logiem ir liels formāts, durvju ailes ir aug­stas un smagas.

Koka ele­men­tiem

Ja Jūs vēla­ties uzstādīt koka logus, mēs Jums piedāvājam ver­tikālās ass apgriežamo vērtņu furnitūru, kas ir paredzēta uzstādīšanai taisnstūra formas rotējošajās vērtnēs ar vērtnes svaru līdz 175 kg.

Metāla ele­men­tiem

Metāla logi ir izturīgi un - pateicoties GU ražotajai ver­tikālās ass apgriežamo vērtņu furnitūrai - arī kus­tināmi. Jums ir pie­ejama furnitūra, kas ir paredzēta uzstādīšanai taisnstūra formas rotējošajās vērtnēs ar vērtnes svaru līdz 175 kg.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019