Ver­tikālās ass apgriežamo vērtņu furnitūra UNITAS

Metāla logiem

Izvēloties GU ražotos ver­tikālās ass apgriežamo logu furnitūru vari­antus, Jūs saviem metāla logiem piešķir­siet "izsmalcināti gudru" rotācijas spēju – pat tad, ja vērtne svērs 175 kg.

GU ver­tikālās ass apgriežamo vērtņu furnitūra metāla logiem Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

  • Kom­paktie rotācijas gultņi ir precīzi pielāgoti dažādo pro­filu sistēmu īpatnībām
  • Aug­stas pakāpes hermē­tiskums, ko nodrošina silikona blīvējums
  • Ar virsmas blīvējumu ferGUard*silber ilg­laicīgai aiz­sardzībai pret koro­ziju

Teh­niskie dati

Nosau­kums

Vērtnes biezums [mm]

Maks. vērtnes svars [kg]

Maks. vērtnes platums [mm]

Maks. vērtnes aug­stums [mm]

Uzskrūvējama horizontāli apgriežama loga vira
UNITAS 88

atbil­stoši pro­filu sistēmai

175atbil­stoši pro­filu sistēmaiatbil­stoši pro­filu sistēmai

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019