Virs­logu atvēršanas sistēmas

Virs­logu atvēršanas sistēmas nodrošina telpu ikdi­enas vēdināšanu, izman­tojot plast­masas, koka vai metāla virs­logus, kas ir uzstādīti lie­t­otājam nepie­ejamā vietā. Pateicoties iespējai ar vienu piedziņu vien­laikus dar­bināt vairākas vērtnes, virs­logu atvēršanas sistēmas piedāvā izmaksu ziņā izdevīgu risinājumu svaigā gaisa pievadei telpā pēc vajadzības. Protams, virs­logu ir iespējams atvērt arī manuāli, izman­tojot rokas sviru.

Manuāli dar­bināmas sistēmas

Manuāli dar­bināmās virs­logu atvēršanas sistēmas ar plakanas formas virs­logu atvērējiem, kas ir uzmontēti uz pro­fila virsmas, ļauj sama­zināt izmaksas. Tās ir ideāli piemērotas telpu ikdi­enas vēdināšanai, ja ir uzstādīti vienas vai vairāku vērtņu atgāžamie ele­menti.

Ar motoru dar­bināmās sistēmas

GU moto­riskās virs­logu atvēršanas sistēmas piedāvā inte­grētu uz iekšpusi atveramu atgāžamo vērtņu ele­mentu vadību, izman­tojot piedziņu.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019