Būviz­strādājumu regula / CPR

Kopš 2013. gada 1. jūlija izstrādājumiem, kas atbilst saskaņotajiem Eiropas stand­ar­tiem un "tiek laisti apgro­zībā (ES iekšējā) tirgū" ir jābūt uzstādītam CE marķējumam un sastādītai veiktspējas deklarācijai (Decla­ra­tion of Per­formance / DoP) atbil­stoši jau­najai Būviz­strādājumu regulai.

Slēdzeņu un furnitūras jomā CE marķējums attiecas vienīgi uz izstrādājumiem, kas ir paredzēti uzstādīšanai avārijas un eva­kuācijas ejās vai arī kuriem ir izvirzītas speciālas prasības attie­cībā uz ugun­saiz­sardzību un dūmu izolāciju.

Doku­mentācijās, kas ir pievi­e­notas šiem izstrādājumiem, attie­cīgā veiktspējas deklarācija (DoP) ir iekļauta drukātā veidā. Šai veiktspējas deklarācijai (DoP) ir piešķirts vie­nots doku­menta numurs, piemēram, 0001-CPR-GU-BKS-FERCO-L vai -K. Apzīmējums –L norāda uz nesaīsināto „pilno ver­siju“, kurā ir norādītas visas svarīgākās izstrādājuma veiktspēju rak­stu­rojošās īpašības. Apzīmējums –K norāda uz deklarācijas "īso ver­siju", kas daļēji loģisku iemeslu dēļ ir iekļauta izstrādājuma doku­mentācijās.

Veiktspējas deklarācijas Jūs varat leju­pielādēt šeit. Papildus leju­pielādei ir pie­ejama arī izstrādājuma nekai­tīguma deklarācija saskaņā ar REACH regulu (Clearance cer­ti­ficate in accor­dance with the REACH regula­tion) un izstrādājuma vides deklarācija EPD (Environ­mental Pro­duct Decla­ra­tion).

Nosau­kums EN standarts Stāvoklis Katego­rija
Izmērs Leju­pielāde
0000-GU-BKS-FERCO_DoP overview -   08/2016 DoP 57 KB Download
Clearance certificate in accordance with the REACH regulation -   - REACH 493 KB Download
Nosau­kums EN standarts Stāvoklis Katego­rija
Izmērs Leju­pielāde
Window fittings ISO 14025   06/2011 EPD 384 KB Download
Nosau­kums EN standarts Stāvoklis Katego­rija
Izmērs Leju­pielāde
0001-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1125   07/2015 DoP 501 KB Download
0002-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 179   07/2015 DoP 453 KB Download
0003-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 12209   07/2015 DoP 368 KB Download
0004-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   07/2015 DoP 345 KB Download
0005-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   07/2013 DoP 293 KB Download
0006-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   07/2013 DoP 288 KB Download
0007-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154 and EN 1155   07/2013 DoP 287 KB Download
0008-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154 and EN 1158   07/2013 DoP 280 KB Download
0009-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154
EN 1155 and EN 1158  
07/2013 DoP 284 KB Download
0010-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   07/2013 DoP 283 KB Download
0011-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   08/2015 DoP 274 KB Download
0012-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   07/2013 DoP 283 KB Download
0013-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154 and EN 1155   07/2013 DoP 288 KB Download
0014-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1158   07/2013 DoP 228 KB Download
0015-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1158   07/2013 DoP 204 KB Download
0016-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   05/2015 DoP 270 KB Download
0017-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   05/2015 DoP 281 KB Download
0018-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   08/2015 DoP 290 KB Download
0019-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   08/2015 DoP 282 KB Download
0020-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   08/2015 DoP 225 KB Download
0021-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   08/2015 DoP 231 KB Download
0022-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1125   08/2015 DoP 432 KB Download
0023-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1125   08/2015 DoP 428 KB Download
0024-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 60079-0 and EN 60079-11   08/2015 DoP 291 KB Download
0025-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3   08/2015 DoP 285 KB Download
0026-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   05/2015 DoP 269 KB Download
0027-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   11/2016 DoP 268 KB Download
0028-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   05/2015 DoP 213 KB Download
0029-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1158   05/2015 DoP 208 KB Download
0030-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   05/2015 DoP 241 KB Download
0031-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   11/2015 DoP 271 KB Download
0032-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   05/2015 DoP 279 KB Download
0033-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   11/2016 DoP 205 KB Download
0034-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1158   11/2016 DoP 184 KB Download
0036-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   02/2014 DoP 255 KB Download
0037-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   02/2014 DoP 253 KB Download
0038-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   02/2014 DoP 244 KB Download
0039-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 14846   02/2014 DoP 247 KB Download
0040-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   07/2016 DoP 186 KB Download
0041-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   07/2016 DoP 183 KB Download
0042-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   07/2016 DoP 187 KB Download
0043-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   07/2014 DoP 154 KB Download
0044-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   07/2014 DoP 156 KB Download
0045-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   07/2014 DoP 215 KB Download
0046-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1155   11/2016 DoP 270 KB Download
0047-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   10/2015 DoP 136 KB Download
0048-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 15651   10/2015 DoP 175 KB Download
0049-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   08/2016 DoP 160 KB Download
0050-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   08/2016 DoP 162 KB Download
0051-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   08/2016 DoP 162 KB Download
0052-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1935   08/2016 DoP 157 KB Download
0053-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 61000-6-2
EN 61000-6&#8209
3  
06/2016 DoP 166 KB Download
0054-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3..   06/2016 DoP 162 KB Download
0055-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   02/2017 DoP 197 KB Download
0056-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   06/2017 DoP 196 KB Download
0061-CPR-GU-BKS-FERCO-L EN 1154   06/2017 DoP 195 KB Download
0432-CPD-0002.01 EN 1125   06/2013 DoP 40 KB Download
0432-CPD-0002.02 EN 1125   06/2013 DoP 40 KB Download
0432-CPD-0003.01 EN 179   06/2013 DoP 40 KB Download
0432-CPD-0003.02 EN 179   06/2013 DoP 40 KB Download
0432-CPD-0067 EN 1154   10/2016 DoP 749 KB Download
0432-CPR-00029-05 Version 03 EN 12209   01/2017 DoP 768 KB Download
0432-CPR-00029-06 Version 03 EN 12209   10/2015 DoP 626 KB Download
0432-CPR-00184-01 EN 1154   02/2017 DoP 775 KB Download
0432-CPR-00184-04 EN 1154   10/2016 DoP 584 KB Download
0432-CPR-00184-08 EN 1154   11/2017 DoP 3,5 MB Download
1121-CPR-AD5332   - DoP 294 KB Download
1121-CPR-AD5333   - DoP 285 KB Download
Hinges ISO 14025   06/2011 EPD 308 KB Download
Locks ISO 14025   06/2011 EPD 317 KB Download
Nosau­kums EN standarts Stāvoklis Katego­rija
Izmērs Leju­pielāde

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019