Ausschreibungs­Manager

Celtnie­cības piedāvājumu pro­gramma visiem GU grupas izstrādājumiem

Pro­gramma "Ausschreibungs­Manager" ir ārkārtīgi ērti lie­t­ojams un efektīvs rīks ātrai veselu pakalpojumu aprakstu un piedāvājumu tekstu sastādīšanai, apt­verot visus uzņēmumu grupas Gretsch­-Unitas ražotos izstrādājumus. Tos ir iespējams iesniegt digitālā formātā.

Izman­tojot pro­grammā "Ausschreibungs­Manager" inte­grēto GAEB datņu importēšanas funkciju, ir iespējams izs­ludinātus konkursu tieš­saistē pie­saistīt pro­grammai un tur veikt to tālāku apstrādi.

Veiktspējas rak­stu­rojums

 • Ērta un ar paroli aizs­argāta pieeja, izman­tojot inter­neta pārlūk­programmu – nav nepie­ciešama pro­grammas instalēšana uz sava datora
 • Datu apmaiņa atbil­stoši GAEB stand­artam, nemainot to formātu
 • GAEB datņu importēšanas – augšu­pielāde pro­grammā "Ausschreibungs­Manager"
 • "GAEB-Viewer" – importēto piedāvājumu parādīšana
 • Bezmaksas lie­t­ošana bez laika ier­obežojuma
 • Importēto GAEB failu apstrāde
 • Stand­arta pozīcija, pamatpozīcija, norāžu teksts, alter­natīvā pozīcija
 • Efektīva veiktspējas rak­stu­rojuma sarakstu apstrāde
 • Pilns teksts / saīsināts teksts
 • Nepārtraukts atbalsts visu piedāvājuma sastādīšanas laiku
 • Teksta bloku un LV tekstu pārbīdīšana
 • Pilnas piedāvājumu pro­grammas funkcio­nalitāte
 • Brīvā teksta lauks individuālām aprak­stam
 • LV sastādīšana, apt­verot visas GU grupas izstrādājumu sfēras
 • Preču groza funkcija piedāvājumu tekstu pārņemšanai
 • Teksta lau­kums ar izstrādājumu attēliem un īsiem aprak­s­tiem
 • Izvade Word / Excel / Gaeb81 / Gaeb82 / teksta formātā

Sistēmas prasības

 • Inter­neta pies­lēgums
 • Inter­neta pārlūk­programma (sākot ar Internet Explorer ver­siju 6.0)

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt­in­formācija:
Ja Jums ir radušies jautājumi par mūsu "Ausschreibungs­Manager", Jūs varat ar mums sazināties, izman­tojot vietni:

ausschreibungstexte@g-u.de