MasterKey­System (MKS)

Plānošanas un pasūtīšanas plat­forma darbam ar vie­notajām slēgšanas sistēmām

MasterKey­System (MKS) ir plānošanai un pasūtīšanai paredzēta inter­neta plat­forma, kas ir izstrādāta tieši darbam ar vie­notajām slēgšanas sistēmām. Pro­grammatūra tika radīta ar mērķi padarīt vienkāršāku ar vie­notajām slēgšanas sistēmām saistīto pasūtījumu apstrādi, piedāvājot maksimāli plašu pakalpojumu klāstu.

Funkcijas

 • Piedāvajuma modulis jaunām sistēmām un paplašinājumiem
 • Jaunu vie­noto slēgšanas sistēmu uzveidošana, iet­verot visas pie­ejamās cil­indru pro­filu sistēmas
 • Jau esošu vie­noto slēgšanas sistēmu paplašinājumu izveidošana, apt­verot visas pie­ejamās pro­filu sistēmas
 • Papildu atslēgu pasūtījumu sastādīšana jau esošām vie­t­otajām slēgšanas sistēmām
 • Jaunu bloķējošo mehā­nismu sistēmu izveidošana, apt­verot visas pro­filu sistēmas
 • Paplašinājumu izveidošana bloķējošo mehā­nismu sistēmām, apt­verot visas pro­filu sistēmas
 • Bezmaksas servisa pakalpojumi:

  • Tieš­saistē pie­ejamas slēgšanas shēmas lejuplādēšanai
  • Vie­notās slēgšanas sistēmas dati (paredzēti "KeyManager" ver­sijai 3.0 vai augstākai)
  • Atslēgu iden­ti­ficēšana
  • Atslēgu žurnāls
  • Uzlīmes atslēgām

Veiktspējas rak­stu­rojums

 • Ērta un ar paroli aizs­argāta pieeja (ar supevizora funkciju), izman­tojot inter­neta pārlūk­programmu – nav nepie­ciešama pro­grammas instalēšana uz sava datora
 • Ērti un vienkārši lie­t­ojama dar­bvirsma
 • Nepārtraukts savi­enojums ar GU grupas iekšējām sistēmām
 • Detalizēta informācija par esošajām sistēmām
 • Inte­grēts ticamības pārbaudes rīks kļūdu novēršanai

Sistēmas prasības

 • Inter­neta pies­lēgums
 • Inter­neta pārlūk­programma (sākot ar Internet Explorer ver­siju 5.5 vai Firefox līdz ver­sijai 3.5) 
 • Magnē­tisko karšu lasītājs

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt­in­formācija:
Ja Jums ir radušies jautājumi par mūsu "MasterKey­System", Jūs varat ar mums sazināties, izman­tojot vietni:

mks(at)bks.de