Beurzen waar de GU-groep aanwezig is

Onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas intro­du­ceert nieuwe pro­ducten en ver­dere ontwi­kkelingen op beurzen en expo­si­ties. Op alle bel­angrijke bran­c­he­be­urzen is de onder­n­eming aanwezig: voor fabrikanten van ramen, architecten en ontwer­pers; zowel in het binnen- als in het bui­ten­land.

Volgende beursdatum

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

Utrecht, Netherlands
23.01.2019 - 25.01.2019

Andere data van beurzen

Bouwbeurs 04.02. - 08.02.2019
Utrecht, Netherlands
Meer info


Vorige beurzen

BOUW 2017 16.01. - 21.01.2017
München, Duitsland
Meer info

X
Beurzen

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

Utrecht, Netherlands

23.01. - 25.01.2019Bouwbeurs

Utrecht, Netherlands

04.02. - 08.02.2019

De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018
Contact:

Inlichtingen over andere bijeenkomsten, plaatsen en data krijgt u van ons via e-mail:
info(at)gu.nl