Beurzen waar de GU-groep aanwezig is

Onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas intro­du­ceert nieuwe pro­ducten en ver­dere ontwi­kkelingen op beurzen en expo­si­ties. Op alle bel­angrijke bran­c­he­be­urzen is de onder­n­eming aanwezig: voor fabrikanten van ramen, architecten en ontwer­pers; zowel in het binnen- als in het bui­ten­land.


Vorige beurzen

BOUW 2017 16.01. - 21.01.2017
München, Duitsland
Meer info

X
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Contact:

Inlichtingen over andere bijeenkomsten, plaatsen en data krijgt u van ons via e-mail:
info(at)gu.nl