Automa­ti­sche toegangs­sys­temen

Fijn dat u in­te­resse heeft voor ons omv­angrijke aanbod automa­ti­sche deuren en glazen schuifwanden, geschikt voor bijna alle toe­pas­singen! Wat u ook kiest, wij onder­ste­unen u met onze befaamde, alomvat­tende service: gaande van teke­ningen voor een speci­fiek object via de mon­tage en ingebruik­n­eming tot een wijd ver­takt servi­cenet­werk.

Schuifdeuren

Naast onze beproefde schuifdeuren bieden wij u ver­sies voor hoge vleugelgewichten tot 200 kg, tele­sco­pi­sche varianten, ronde en hoek­schuifdeuren. Deze openen en sluiten allemaal even snel als betrouwbaar.

Draaideu­ra­andrijvingen

Wanneer u een draaideur wenst te automa­ti­seren, bent u hier aan het juiste adres. Met onze draaideu­ra­andrijvingen automa­ti­seert u buiten- en bin­nendeuren, brand- en rookwerende deuren. Zo wordt barrière­vrij bouwen overal mogelijk.

Carrouseldeuren

Wij ver­vaar­digen de ideale carrouseldeur vol­gens uw individuele wensen: vaak is dat een manuele of automa­ti­sche carrouseldeur met een fijne aluminium omraming, bij bel­angrijke ingangen een vol­l­edig glazen versie en op druk­bezochte plaatsen een carrouseldeur met veel ruimte.

Sys­temen voor sepa­ratie van per­sonen

De toegang tot bedrijfsgebouwen regelen of mensen­massa's in goede banen leiden: GU Automatic biedt voor elke behoefte een gepaste en optisch aant­rekkelijke oplos­sing.

Glazen schuifwanden

Met onze glazen schuifwanden creëert u zowel trans­pa­rantie als afscheiding. U heeft alle mogelijkheden dankzij manueel ver­schuifbare en moto­risch aange­dreven ele­menten.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Draaideuraandrijving DTN 80 1,9 MB Download
Automatische vluchtwegschuifdeur HM-F FT 2,0 MB Download
Carrouseldeuren, veiligheidscarrouseldeuren 7,5 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Schuifdeuraandrijving GS-100 1,2 MB Download