Carrouseldeuren

Onge­acht of het een glasdeur, een deur voor een grote ruimte of een stan­da­ard­carrouseldeur is: bij GU Automatic wachten de hoogste kwali­teit en geteste vei­ligheid op u. Een visueel aant­rekkelijke toegangszone, beschermd tegen tocht en lawaai, kunnen enkel carrouseldeuren reali­seren. Wij bieden u daartoe individuele vor­mge­vingsmogelijkheden.

Stan­da­ard­carrouseldeur GRA

Manueel of automa­tisch bediend: de varia­bele con­structie en de talrijke opties maken individuele oplos­singen voor design en afme­tingen mogelijk.

Vol­l­edig glazen carrouseldeur GGG

Door de minimale pro­fie­l­aanzichten en het glazen dak past de vol­l­edig glazen carrouseldeur zich vol­l­edig aan de glazen voorzijde aan. Ook de automa­ti­sche uitvoe­ring biedt een maximale trans­pa­rantie, aange­zien de aandrijving zich in de bodem bevindt.

Carrouseldeur met grote ruimte GGR

Vol­automa­ti­sche toegang voor veel per­sonen, ook met win­kel­wagen, kinderwagen of rol­stoel. De stevige vleugels kunt u indien nodig of in geval van nood snel weg­klappen.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Draaideuraandrijving DTN 80 1,9 MB Download
Automatische vluchtwegschuifdeur HM-F FT 2,0 MB Download
Carrouseldeuren, veiligheidscarrouseldeuren 7,5 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download