Carrouseldeur met grote ruimte GGR

Hier vindt u een elegante, energie­be­spa­renden toegangsoplos­sing voor vlucht- en reddings­wegen en voor druk­bezochte plaatsen. Het gebruik met inkoop- en kinderwa­gens of met een rol­stoel is comfor­tabel en veilig. Bij de 3- en 4-vleuge­lige uitvoe­ring zijn de vleugels tel­kens per twee opge­deeld en worden ze in normale werking met elektroma­gneten stabiel gehouden. Bij brand, strooms­to­ring of active­ring van de noodknop wordt de fixatie vrijgegeven en kunnen de door­gangsvleugels rond de mid­delste zuil in de vluch­trichting worden weg­geklapt. Door de grote afme­tingen is de deur vol­automa­tisch en bevei­ligd met behulp van vei­ligheidscon­ta­ct­lijsten op de door­gangsvleugels, schok­sensoren en voorstijl­sensoren over­e­en­komstig de hui­dige DIN 18650.

De GU-carrouseldeuren met grote ruimte GGR bieden u het volgende:

     

  • Ideaal voor druk­bezochte plaatsen
  • Veel plaats voor bijv. winkel- en kinderwa­gens, rol­stoelen
  • Gebruik in vlucht- en reddings­wegen door dichtklapbare vleugels
  • Manuele nach­t­ver­gren­deling
  • Ver­gren­deling via stangsloten aan de deurvleugels of op de nach­t­ver­gren­deling
  •  

Tech­ni­sche gegevens

Carrouseldeur met grote ruimte GGR
Bin­nendia­meter3600 – 6200 mm
Kranshoogte500 – 800 mm
Aantal deurvleugels3- of 4-vleugelig
Manuele nach­t­ver­gren­deling

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Draaideuraandrijving DTN 80 1,9 MB Download
Automatische vluchtwegschuifdeur HM-F FT 2,0 MB Download
Carrouseldeuren, veiligheidscarrouseldeuren 7,5 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
DIN 18650: Automatische deursystemen