Stan­da­ard­carrouseldeur GRA

Ontwerp de toegangen van uw gebouw op rep­re­senta­tieve wijze en bovendien beschermd tegen tocht en geluid. Met de stan­da­ard­carrouseldeur GRA en individuele func­ties, designs of maten. U kunt de carous­seldeur naar keuze handmatig, als semi­automaat met active­ring via Push-and-go, of vol­automa­tisch met active­ring via een radar­melder gebruiken. De trommel­wanden kunnen van glas, maar ook van geïsole­erde plaatpanelen met een glad oppervlak zijn gemaakt. Bij alle varianten staat de vei­ligheid voor de gebruiker voorop.

De semi- of vol­automa­ti­sche carrouseldeur is door TÜV aan modelcontrole onderworpen, over­e­en­komstig DIN 18650 gecer­ti­ficeerd en voldoen aan de hui­dige richt­lijnen en normen.

De GU-stan­da­ard­carrouseldeuren GRA bieden u het volgende:

     

  • Con­structie draaikruis: glas met fijne aluminium omkade­ring
  • Klapme­cha­nisme voor zomer­po­sitie
  • Automa­ti­sche of manuele nach­t­ver­gren­deling
  • Ver­gren­deling aan draaikruis elektrome­cha­nisch en/of mecha­nisch via stangsloten
  • Activeerbare push-and-go-functie
  •  

Tech­ni­sche gegevens

Stan­da­ard­carrouseldeur GRA
Bin­nendia­meter1800 – 3800 mm
Kranshoogte manueel of ingewerkte aandrijvingmin. 100 mm
Kranshoogte half- of vol­automa­tischmin. 175 mm
Aantal deurvleugels3- of 4-vleugelig
Manuele nach­t­ver­gren­deling
Automa­ti­sche nach­t­ver­gren­deling

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Draaideuraandrijving DTN 80 1,9 MB Download
Automatische vluchtwegschuifdeur HM-F FT 2,0 MB Download
Carrouseldeuren, veiligheidscarrouseldeuren 7,5 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
DIN 18650: Automatische deursystemen