Schuifdeuren

GU stelt u een breed spectrum aan schuifdeuren ter beschikking voor de automa­ti­se­ring van gebouwingangen: slanke schuifdeuren, maar ook uiterst elegante ronde schuifdeuren of plaats­be­spa­rende tele­sco­pi­sche varianten. Een vlucht­weg­schuifdeur met modelcontrole of een uiterst zui­nige uitvoe­ring: bij GU heeft vei­ligheid altijd de hoogste prio­riteit. U kunt niet alleen prat gaan op een optimale kwali­teit en een aant­rekkelijk design, maar ook op een betrouwbare werking.

Lineaire schuifdeur compactMaster CM/CM-F

Meer ver­mogen met een optimaal gemi­nimali­se­erde bouwwijze. Door de 'echte' bouw­hoogte van slechts 100 mm neemt de aandrijving het bovenste vleugel­profiel vol­l­edig op en past het zich aan de architectuur ervan aan.

Lineaire schuifdeur compactMaster CM/CM-F WK2

De compactMaster in WK2- (RC 2-) uitvoe­ring vere­nigt inbraak­be­scherming met een fili­graine look.

Lineaire schuifdeur econoMaster EM/EM-F

Dit deur­sys­teem bekoort u door de talloze posi­tieve eigensch­appen: de schuifdeur onder­scheidt zich zowel door het snel openen en de rus­tige loop als door de eenvou­dige mon­tage en de betrouwbaarheid.

Lineaire schuifdeur heavyMaster HM/HM-F

Deze schuifdeuren bieden even betrouwbaar het hoofd aan grote afme­tingen en hoge gewichten, tot 200 kg per door­gangsvleugel, als aan toe­pas­singen in druk­bezochte ingangen.

Lineaire schuifdeur GS-100

De focus op de wezen­lijke func­ties maken de topkwali­teit tegen een uit­stekende prijs-/pre­sta­tiever­houding mogelijk. Efficiënt door voorge­mon­te­erde aandrijvinge­en­heid en Plug & Play.

Vlucht­weg­schuifdeur HM-F FT

De eerste en enige vlucht­weg­schuifdeur met een modelcontrole zowel over­e­en­komstig AutSchR (Richt­lijn voor automa­ti­sche deur­sys­temen in vlucht­wegen) als over­e­en­komstig EltVTR (Richt­lijn voor elek­tri­sche ver­gren­delings­sys­temen van deuren in vlucht­wegen). Deze garandeert u overdag en in de bedrijfs­modus UIT/NACHT een vei­lige vlucht­route.

Tele­sco­pi­sche schuifdeur econoMaster EMT/EMT-F

Voor een maximale door­gangsbreedte waar weinig plaats is, is een twee- of viervleuge­lige uitvoe­ring van deze schuifdeur een ideale oplos­sing.

Ronde schuifdeur compactMaster CMR/CMR-F

Om uw ingang zoveel mogelijk ruimte en een goede indruk te geven, wordt deze schuifdeur exact vol­gens uw voorkeur gemaakt.

Hoek­schuifdeur compactMaster CMW/CMW-F

Wanneer uw toegangszone zich op de hoek van een gebouw bevindt, past de hoek­schuifdeur zich aan het gebouw aan en geeft zo een bui­tenge­wone opti­sche toets.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Draaideuraandrijving DTN 80 1,9 MB Download
Automatische vluchtwegschuifdeur HM-F FT 2,0 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Schuifdeuraandrijving GS-100 1,2 MB Download