Lineaire schuifdeur compactMaster CM/CM-F

De compacte aandrijving met een 'echte' aandrijfhoogte van slechts 100 mm ver­s­melt prak­tisch met de voorzijde. Het bovenste deurvleugel­profiel van het pro­fiel­sys­teem met fijne omraming is daarbij in de aandrijving geïn­te­greerd en wordt door een afdekking ver­borgen. De aandrijving zelf werd door TÜV aan een modelcontrole onderworpen, is over­e­en­komstig DIN 18650 gecer­ti­ficeerd en voldoet aan de hui­dige richt­lijnen en normen. Deze ver­leent de hele schuifdeur een elegant uitzicht, dat vooral met architectu­raal veelei­sende, glazen gevels in harmonie is en de licht­heid ervan ben­a­drukt.

De GU-lineaire schuifdeuren compactMaster CM/CM-F bieden u het volgende:

  • Redun­dante aandrijving (compactMaster CM-F) met 2-motoren-techniek voor vlucht- en reddings­wegen
  • Zacht­lo­pend door grote loo­prollen en vervangbaar loopvlak met gummi­lager
  • 'Echte' aandrijfhoogte van 100 mm
  • Snelle ope­ning: tot 0,9 m/s
  • Over­zichtelijke en eenvou­dige bedie­ning
  • Naar keuze met geïn­te­gre­erde ver­gren­deling op de rol­wagen of met automa­ti­sche meer­p­untsver­gren­deling (AMV)
  • Zelf­lerende bestu­ring met veelvul­dige aans­luit- en instelmogelijkheden

Tech­ni­sche gegevens

Type aandrijvingcompactMaster CMcompactMaster CM-F
Toe­pas­sing in vlucht- en reddings­wegen
Aandrijfhoogte100 mm100 mm
Gewicht deurvleugelmax. 100 kgmax. 100 kg
Vrije door­gangsbreedte
1-vleugelig
2-vleugelig

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Ope­nings­snelheidmax. 0,7 m/smax. 0,9 m/s

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Draaideuraandrijving DTN 80 1,9 MB Download
Automatische vluchtwegschuifdeur HM-F FT 2,0 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
DIN 18650: Automatische deursystemenAutSchR: Richtlijn voor automatische schuifdeuren in vluchtwegenGeschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040