Sys­temen voor sepa­ratie van per­sonen

De sys­temen om per­sonen af te zonderen ver­schillen op het gebied van bevei­liging tegen manipu­latie, comfort bij het bet­reden en per­so­nenfrequentie. De oplos­singen om per­sonen af te zonderen, zijn niet alleen over­tuigend door hun func­tio­nali­teit en vei­ligheid, maar bepalen ook nieuwe maat­s­taven voor vor­mge­ving en design.

Draaikruizen

Afzonder­lijk of in een rij, binnen of buiten: draaikruizen zijn de meest voor­ko­mende manier om per­sonen af te zonderen en kenmerken zich door uite­enlo­pende toe­pas­singen.

Verti­cale draaikruizen

Verti­cale draaikruizen passen dankzij hun hoogwaar­dige design perfect in rep­re­senta­tieve gebouwen en zorgen in de halfhoge uitvoe­ring met 4 vleugels voor een betere afzon­de­ring van per­sonen.

Draaideuren

Dankzij de combi­natie van draaideuren met moto­r­a­andrijving zijn het afzonderen van per­sonen én het ver­voer van mate­riaal barrière­vrij mogelijk.

Sen­sors­luizen

Gebruik­s­vri­en­delijk en comfor­tabel om door te lopen, een hoge capaciteit en een rep­re­senta­tief design: sen­sors­luizen bieden bij de afzon­de­ring van per­sonen de beste oplos­singen.

Lezerzuilen en geleidings­ele­menten

Lezerzuilen dienen mee­stal voor de inte­g­ratie van toegangscontrole­sys­temen, led-lampjes en vluchtdeur­termi­nals. Ze worden bij voorkeur ingezet in draaideuren en in het verti­cale draaikruis U-GT 1000, aange­zien daarbij geen inte­g­ratie in het cil­inder­huis van de installatie voor het afzonderen van per­sonen mogelijk is.

Vei­ligheids­carrouseldeuren en ronde vei­ligheidss­luizen

De compacte vei­ligheids­carrouseldeuren en ronde vei­ligheidss­luizen van de GU-groep garanderen een betrouwbare en comfor­ta­bele afzon­de­ring van per­sonen, ook zonder bewa­kings­per­soneel.

Portaald­raaikruizen

Voor de bedrijfsvei­ligheid of in vrije­tijds­centra, in stadions of in door­gangen tussen gebouwen en ondergrondse parkings: mot­orge­stuurde portaald­raaikruizen van de GU-groep voldoen van­wege hun talrijke uitvoe­ringen en uitrustingen aan alle behoeften voor een vei­lige afzon­de­ring van per­sonen buiten.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Draaideuraandrijving DTN 80 1,9 MB Download
Automatische vluchtwegschuifdeur HM-F FT 2,0 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Systemen voor de separatie van personen 8,4 MB Download