Vei­ligheids­carrouseldeuren en ronde vei­ligheidss­luizen

De compacte vei­ligheids­carrouseldeuren en ronde vei­ligheidss­luizen van de GU-groep garanderen een betrouwbare en comfor­ta­bele afzon­de­ring van per­sonen, ook zonder
bewa­kings­per­soneel. De compacte vorm en het grote glazen oppervlak zorgen in het gebouw voor een gevoel van ruimte, elegantie en licht. Een posi­tief bij­ko­mend gevolg is de perma­nente bescherming tegen lawaai en tocht. Een ruime waaier aan mate­rialen en oppervlakken eve­nals de eenvou­dige aanpas­sing aan toegangscontrole­sys­temen zorgen voor een optimale flexibili­teit.

Uitvoe­ringsva­ri­anten:

Veiligheidscarrouseldeur GSI

Veiligheidscarrouseldeur GSI GU-vei­ligheids­carrouseldeuren worden speciaal vol­gens uw wensen ver­vaar­digd, houden reke­ning met gewenste func­ties en met de architectuur van het gebouw. In de basis­po­sitie is de vei­ligheids­carrouseldeur met een motorrem ver­gren­deld. Op piek­mo­menten kunt u de deur voortdurend laten gebruiken, wanneer een toegangscontrole­sys­teem bij elk seg­ment een toe­la­ting geeft. Per­sonen zonder toegangsver­gun­ning worden uit de vei­ligheids­carrousel geleid, tegen de door­gangsrichting in.

Ronde veiligheidssluizen GSI

Ronde veiligheidssluizen GSI Toegangscontrole met een minimale dia­meter van één meter en vol­l­e­dige trans­pa­rantie door het vele glas: dat geeft u talrijke mogelijkheden. Een con­ta­ctmat met 2 zones contro­leert de toegang. In de basis­po­sitie zijn de deurvleugels elektrome­cha­nisch ver­gren­deld. Wanneer via het toegangscontrole­sys­teem een goedkeu­ring wordt gegeven, gaat de deur automa­tisch open. Wanneer men de sluis betreedt en de con­ta­ctmat wordt geac­tiveerd, gaat deze weer dicht. Daarna gaat de tege­nover­lig­gende deur automa­tisch dicht en kan men de sluis ver­laten. Wanneer men de sluis zonder toe­la­ting betreedt, annuleert de regeling de actuele sluispro­cedure. De ingangsdeur blijft dan open tot de sluis ver­laten wordt.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Draaideuraandrijving DTN 80 1,9 MB Download
Automatische vluchtwegschuifdeur HM-F FT 2,0 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Systemen voor de separatie van personen 8,4 MB Download