Verti­cale draaikruizen

Door het hoogwaar­dige, trans­pa­rante design en de stille werking passen verti­cale draaikruizen perfect in rep­re­senta­tieve gebouwen. Wat het aant­rekkelijke voor­komen laat geloven, maakt de in­tel­li­gen­te werkwijze waar: in normale bedrijfs­modus houdt een elek­tri­sche rem het draaikruis in ges­loten positie. Bij vrijgave door een lezer­sys­teem of bij optionele manuele vrijgave wordt de rem gedeac­tiveerd en de door­gang vrijgegeven. Bij een lichte druk zorgt de aandrijving voor het draaien.

Uitvoe­ringsva­ri­anten:

Verticaal draaikruis GU-GT 1000

Verticaal draaikruis GU-GT 1000 Het heu­phoge, verti­cale draaikruis GU-GT 1000 met moto­r­a­andrijving ziet er dankzij de combi­natie van glas en edel­staal uiterst fijn uit en komt prima tot uiting in een rep­re­senta­tieve architectuur. De 120°-indeling en het vlotte draaien zorgen zowel voor een hoog comfort als een efficiënte afzon­de­ring van per­sonen.

Verticaal draaikruis GA-VA 1100

Verticaal draaikruis GA-VA 1100 Ideaal als blokke­ring van druk­bezochte toegangen. Het heu­phoge verti­cale draaikruis GU-VA 1100 met moto­r­a­andrijving is vol­l­edig van roest­vrij mate­riaal ver­vaar­digd. Dankzij de stevige opbouw en de 90°-indeling zorgt het op vei­lige wijze voor een doel­tref­fende afzon­de­ring van per­sonen.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Draaideuraandrijving DTN 80 1,9 MB Download
Automatische vluchtwegschuifdeur HM-F FT 2,0 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Systemen voor de separatie van personen 8,4 MB Download