Deur­techniek

Voor comfor­ta­bele en vei­lige deur­func­ties biedt de GU-groep u alles om een vlekkeloze werking te garanderen: een grote keuze aan pro­ducten, tech­ni­sche innova­ties, een hoge kwali­teit en een alomvat­tende service. Hiertoe hoort natuur­lijk ook des­kundig advies - bij pro­blemen vol­staat een tele­fo­ni­sche oproep en kunt u op onze onder­ste­u­ning rekenen.

Ins­teek­sloten

Van paniek­slot voor vluchtdeuren over – een­komstig EN 179 / EN 1125 tot een eenvoudig ins­teek­slot over­e­en­komstig DIN 18251: hier vindt u het juiste slot voor bijna elke toe­pas­sing.

Meer­p­unts­sloten

GU-meer­p­unts­sloten voor bij­ko­mende vei­ligheid! Zo eenvoudig kunt u 'vei­ligheid' installeren op buiten- of voordeuren, onge­acht of deze van hout, staal, aluminium of kunst­stof zijn: met de SECURY-meer­p­unts­sloten beschikt u over een vei­ligheids­sys­teem dat individueel op uw toegangs­si­tuatie is afges­temd.

Sluit­sys­temen

Of u een modern sluit­sys­teem plant of één bepaalde deur wilt bevei­ligen: BKS-sluit­sys­temen zijn altijd geschikt. Door de mecha­ni­sche, mecha­tro­ni­sche of elek­tro­ni­sche cil­inders, of een combi­natie ervan in één slot, zijn individuele, zui­nige en comfor­ta­bele oplos­singen mogelijk.

Deur­be­s­lagen

Voor uw houten, stalen, aluminium of kunst­stofdeuren is er voor u een keur aan deurkrukken, stangg­repen en druk­stangen. Ook voor vluchtdeuren of als vei­ligheids­be­slag voor bui­tendeuren van woningen en obje­ctdeuren.

Deurs­luiters

Met deurdrangers van GU zijn alle mogelijkheden open - dankzij ver­schillende instelmogelijkheden en sluitkrachten. Ove­ri­gens vindt u hier ook vast­ze­tinrichtingen die uw deuren open­houden, waarbij deze deuren alleen bij brand zelf­standig sluiten.

Elek­tri­sche deu­ro­pener

Bij de elek­tri­sche deu­ro­pen­er­serie van GU kunt u met weinig onderdelen alle gebruikelijke uitrustingen maken. Dat past bij bijna elk pro­fiel­sys­teem - zelfs zonder de pro­fiel­kanten uit te frezen.

Sys­te­emoplos­singen voor vluchtdeuren

Zoekt u een vluchtdeur­sys­teem waarvan de onderdelen op elkaar zijn afges­temd, eenvoudig te mon­teren en in gebruik te nemen zijn? Welkom bij de GU-groep - wij hebben paniek­sloten, vluchtdeur­regelingen, elek­tri­sche ver­gren­delingen en vlucht­weg­schuifdeuren.

Toegangscontrole­sys­temen

Wilt u slechts individuele per­sonen aan een deur of toegangscontrole voor grote obje­cten met honderden deuren: met GU-BKS access, GEMOS­ access of GEMOS­ access compact heeft u de beste uitrusting.

Toebe­horen bouw­be­slag

Van automa­ti­sche deur­dichtingen tot begla­zings­techniek, van bouwchemie tot deur­schar­nieren: hier vindt u hoogwaar­dige pro­ducten voor de bouw en inbouw van deuren en deur­be­s­lagen.

Deur­schar­nieren

Het deurde­sign wordt in aan­zi­enlijke mate mee bepaald door de con­structie van de deur en bijgevolg door het soort gekozen deur­schar­nier. GU biedt oplos­singen voor schar­nieren; ver­dekt­lig­gende schar­nieren tot schar­nieren op rollen met ver­schillende oppervlaktes.

Deurdor­pels

Hiermee spaart u bij huis- en toegangsdeuren ver­warmings­en­ergie: thermisch gescheiden deurdor­pels voor nieuwbouw en renovatie en voor bijna elk pro­fiel­sys­teem.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Poster door closeres VTS 73x 141,6 KB Download