Deur­schar­nieren

voor object-, woning- en zijdeuren

Het deurde­sign wordt in aan­zi­enlijke mate mee bepaald door de con­structie van de deur en bijgevolg door het soort gekozen deur­schar­nier. GU biedt oplos­singen voor schar­nieren, gaande van ver­dekt­lig­gende schar­nieren tot schar­nieren op rollen met ver­schillende oppervlaktes.

Het rolschar­nier voor object- en woningbouw

Met een dia­meter van de schar­nierrol van slechts 22 mm voldoet het rolschar­nier GU R 816 3D aan de hoogte eisen qua func­tio­nali­teit en design. Geschikt voor hoogwaar­dige deuren van kunst­stof tot 160 kg in object- en woningbouw.

Kan op vei­lige wijze con­tinu sterk belast worden

De opschroefbare schar­nieren van de GU G 81x-serie zijn getest con­form DIN EN 1935 tot schar­nier­klasse 14 en bieden optimale func­tio­nali­teit aan kunst­stof deuren tot 160 kg.

Ver­dekt­lig­gende schar­nier­techniek

Innova­tieve techniek voor innova­tief design – het ver­dekt­lig­gende GU C 616-18 FD 3D CONCEALED maakt een modern, recht­lijnig design mogelijk bij houten deuren, zonder de deur­lijnen te onder­b­reken.

Perfect samenspel van vei­ligheid en design

De GU-deur­schar­nieren GU M 516 3D en GU M 416 3D zijn te gebruiken in ver­schillende opdek­sys­temen met houten deuren en bieden extra inbraak­be­scherming met een elegant voor­komen.

Snelle mon­tage

De schar­nier­se­ries GU D 312, GU D 21x en GU D1xx zijn speciaal ontwi­kkeld voor houten deuren met beperkte over­s­lagdikte.

Fili­grane dikte

De schar­nieren GU A 316 3D en GU A 312 3D zijn univer­seel toe­pasbaar voor metalen deuren in de object- en woningbouw. Ze bieden extra inbraak­be­scherming en beschikken over het SKG-cer­ti­ficaat tot 3 sterren.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download