GU G 81x-serie – opschroefbare schar­nieren

Kan op vei­lige wijze con­tinu sterk belast worden

De opschroefbare schar­nieren van de GU G 81x-serie zijn getest con­form DIN EN 1935 tot schar­nier­klasse 14 en bieden optimale func­tio­nali­teit aan kunst­stof deuren tot 160 kg.

U ontvangt de volgende varianten:

GU G 816 F 100 – tot 160 kg

GU G 816 F 100 – tot 160 kg

 • Belastbaar tot 160 kg, afhan­kelijk van de
  pro­fie­luitvoe­ring
 • Optionele beves­tigingsmogelijkheden met GU-bridge of extra ste­unnok voor vleugelonderdelen

GU G 812 F 100 – tot 120 kg

GU G 812 F 100 – tot 120 kg

 • Belastbaar tot 120 kg, afhan­kelijk van de
  pro­fie­luitvoe­ring
 • Optionele beves­tigingsmogelijkheden met GU-bridge of extra ste­unnok voor vleugelonderdelen

GU G 810 F 100 – tot 100 kg

GU G 810 F 100 – tot 100 kg

 • Belastbaar tot 100 kg, afhan­kelijk van de
  pro­fie­luitvoe­ring
 • Ook ver­krijgbaar voor smalle raam- of deur­pro­fielen

De voordelen in één oogopslag

 • Schar­nier­stift van corro­sie­bes­tendig, gehard staal
 • Stan­daard voor­zien van tegen doorzagen bevei­ligde stift
 • Meer inbraak­be­scherming, SKG-cer­ti­ficaat (2 sterren)
 • Met CE-cer­ti­ficaat con­form EN 1935 in de hoogste schar­nier­klasse, met toe­pas­singen bij deuren in vlucht- en reddings­wegen
 • Kan con­tinu sterk belast worden, schar­nier­klasse 14, belas­tingswaarde 160 kg
 • Het­zelfde boorbeeld bij GU G 816 F 100 en GU 812 F 100
 • Diverse varianten voor smalle raam- of deur­pro­fielen mogelijk

Pro­ductkenmerken

 • Eenvou­dige, gebruik­s­vri­en­delijke mon­tage door één per­soon
 • 3D-afstel­ling met slechts één werktuig en inge­hangen deur, zonder ont­las­ting van het ele­ment
 • Eenvou­dige ver­werking, slechts 1 boordia­meter ver­eist
 • Lineaire zij-instel­ling
 • Geharde vei­ligheids­stift
 • Schar­nie­ronderdelen van aluminium
 • Stif­tonderdelen van corro­sie­bes­tendig staal
 • Onder­houds­vrije lage­ring
 • DIN L / DIN R, binnen en buiten toe­pasbaar
 • Afme­ting vleugelschar­nier 100 mm

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
CE-aanduiding