GU R 816 3D – rolschar­nier

Het rolschar­nier voor object- en woningbouw

Met een dia­meter van de schar­nierrol van slechts 22 mm voldoet het rolschar­nier GU R 816 3D aan de hoogte eisen qua func­tio­nali­teit en design. Geschikt voor hoogwaar­dige deuren van kunst­stof tot 160 kg in object- en woningbouw.

De voordelen in één oogopslag

 • Slank en rond – met een schar­nierrol met een dia­meter van slechts 22 mm – voor hoogwaar­dige deuren van kunst­stof in object- en woningbouw
 • Meer inbraak­be­scherming, SKG-cer­ti­ficaat (2 sterren)
 • Met CE-cer­ti­ficaat con­form EN 1935 in de hoogste schar­nier­klasse, met toe­pas­singen bij deuren in vlucht- en reddings­wegen
 • Kan con­tinu sterk belast worden, schar­nier­klasse 14, belas­tingswaarde 160 kg
 • Directe schroefver­binding, zonder onder­b­reking van het dichtingsvlak
 • Optionele beves­tigingsmogelijkheden met beves­tigingsklem of -plaat zonder onder­b­reking van het dichtingsvlak

Pro­ductkenmerken

 • Eenvou­dige, gebruik­s­vri­en­delijke mon­tage door één per­soon
 • Snel en comfor­tabel driedi­men­sioneel ins­telbaar
 • Geen rolver­plaatsing bij de zij-instel­ling
 • Meer inbraak­be­scherming, SKG-cer­ti­ficaat
 • Geharde vei­ligheids­stift
 • Optionele beves­tiging­stoebe­horen
 • Belastbaar tot 160 kg, afhan­kelijk van de pro­fie­luitvoe­ring
 • Schar­nie­ronderdelen van aluminium
 • Stif­tonderdelen van corro­sie­bes­tendig staal
 • DIN L / DIN R, binnen en buiten toe­pasbaar
 • Compa­tibel met talloze kunst­stof sys­temen
 • Onder­houds­vrije lage­ring

X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
CE-aanduiding