Oplig­gende deurdrangers met schaararm

Dankzij deurdrangers met schaararm van GU heeft u een oplos­sing op maat voor 1-vleuge­lige binnen- en bui­tendeuren eve­nals voor brand- en rookwerende deuren. Ze zijn eenvoudig te mon­teren, flexibel en individueel in te stellen. Door de optimale werking ervan kunnen deze zowel op de schar­nier- als op de schar­nier­tegen­zijde worden gemon­teerd.

GU-deurdranger met schaararm in detail:

ModelOTS 536OTS 430OTS 210OTS 140

OTS 130

Toe­pas­sing

1-vleugelig

Brand- en rookwerende deuren

Max. deurvleugelbreedte

1-vleugelig (mm)

14001250110011001100

Ins­telfunc­ties

Sluitkracht over­e­en­komstig EN 1154

2 – 62 – 52/3/42/3/42/3/4

Sluitsnelheid

Eindslag

Sluit­ver­traging

Type SV

Ope­ningsd­emping

Type BC

Vast­zetmogelijkheden

Elektrome­cha­ni­sche
vast­zet­ting [2]

optioneel

optioneel

 

optioneel

Mecha­ni­sche
vast­zet­ting [1]

optioneeloptioneeloptioneeloptioneel

 

Max. ope­nings- en sluithoek

180º180º180º

180º

180º

 

[1] Niet toege­laten voor brand- en rookwerende deuren;

[2] Enkel met hechtma­gneet


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Poster Glijarm-deurdrangers 201,3 KB Download
Deurdranger met glijarm De OTS 73x-serie 4,5 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
CE-aanduidingToegelaten voor gebruik bij brand- en rookwerende deuren