Ver­dekt­lig­gende deurdrangers

Voor hoge esthe­ti­sche eisen binnen: ver­dekt­lig­gende deurdrangers worden in het deurblad gemon­teerd en voldoen zo aan de hoogste eisen inzake design en func­tio­nali­teit. Alle ver­dekt­lig­gende deurdrangers van GU zijn geschikt voor deuren met DIN links en DIN rechts: dat garandeert een snelle mon­tage.

U ontvangt de volgende varianten:

Verdektliggende deurdrangers – VTS 73x

Verdektliggende deurdrangers – VTS 73x Deurdranger en geleidingsrail zijn onzichtbaar in het deurblad gemon­teerd en zijn dus ver­borgen als de deur ges­loten is.

Inbouwdeurdrangers

Inbouwdeurdrangers Loodrecht in de deurspon­ning geïn­te­greerd voor eenvleuge­lige ronde, vlakke en spitsboogdeuren binnen.

Ver­dekt­lig­gende deurdrangers in een notendop:

ModelVTSInbouwdeurdrangers 

735

2024
Toe­pas­sing   

1-vleugelig

2-vleugelig

Rook- en brandwerende deuren

Maximale vleugelbreedte (mm)

12509001000

Min. dikte deurblad (mm)

403040

Max. deurgewicht (kg)

15080140

Ins­telfunc­ties

Sluitkracht over­e­en­komstig EN 1154

3-51-22-3

Sluitsnelheid

Eindslag

Mecha­ni­sche ope­ningsd­emping


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Poster Glijarm-deurdrangers 201,3 KB Download
Deurdranger met glijarm De OTS 73x-serie 4,5 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download
CE-aanduidingToegelaten voor gebruik bij brand- en rookwerende deurenGeschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040