Elek­tri­sche deu­ro­pener

De GU-groep biedt u een elek­tri­sche deu­ro­pen­er­serie, waarbij u met weinig varianten aan alle gangbare mecha­ni­sche en elek­tri­sche ver­eisten kunt voldoen. Door het kleine formaat en de sys­te­emtoebe­horen krijgt u een optimale aanpas­sing aan alle normale pro­fielen. Bij de optionele uitvoe­ring met schuifdeksel voor de schoot hoeft u zelfs de pro­fiel­kant niet uit te frezen.

Stan­daard deu­ro­pener

Voor elk deur­pro­fiel de juiste oplos­sing: kies een variant met arbeids­st­roomuitvoe­ring met of zonder voorbe­las­tingselek­tro­nica en rust­st­roomuitvoe­ring - met een schuifdeksel voor de schoot ook voor de ver­borgen mon­tage. Door de gek­leurde aans­luitklemmen kunt u de varianten gemakkelijk onder­scheiden.

Deu­ro­pener in brandwerende uitvoe­ring

Voor gebruik in brand- en rookwerende deuren bieden wij een FH-uitvoe­ring. De mecha­ni­sche onderdelen zijn ver­vaar­digd uit een mate­riaal met een smelt­punt boven 1000 °C.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
GU-BKS elektronische deuropener ET 8 06-19 2,4 MB Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download