Ins­teek­sloten

Voor houten of stalen deuren

BKS-ins­teek­sloten zijn speciaal afges­temd op uw houten of stalen deuren - met grote doornmaten en afge­ronde, vlakke slot­platen. Pas­sende voor­platen en sluit­platen voor de omraming zijn een perfecte aanvulling op de sloten. Door eigensch­appen als inbraakwe­ring, geschikt­heid voor brandwerende deuren en vluchtdeuren en een mogelijke inte­g­ratie in het toegangscontrole­sys­teem kunt u de BKS-ins­teek­sloten voor houten of stalen deuren in talrijke toe­pas­singen gebruiken.

Sloten met paniekfunctie - serie 21

In de serie 21 vindt u een maximum aan vei­ligheid en func­tio­nali­teit. Door de VdS-toe­la­ting zijn deze sloten uit­stekend geschikt voor inbraakwerende deuren. Bovendien voldoen ze aan de ver­eisten voor brandwerende sloten en paniek­sloten.

Manueel ver­gren­delende sluit­sys­temen

Veilig en aant­rekkelijk qua prijs: met onze manueel ver­gren­delende BKS-ins­teek­sloten bent u in talloze toe­pas­singsgebieden zeker van de beste keuze - dankzij ver­schillende slot-series met hun eigen kenmerken.


X
Downloads
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Aanduiding Bestandsgrootte Download
Leveringsprogramma 6,0 MB Download